Om oss

ROCKMA system AB startade verksamheten 1999 och har sedan starten sålt 100-tals system till gruvindustrin, både ovan- och underjordsbrytning, tunnelprojekt, geoteknisk undersökningar, diamantborrning, stenbrott m.m. Vi är specialiserade på tolkning av bergmassans egenskaper men produkterna har genom åren utvecklats med helhetslösningar för olika produktionstillämpningar.

ROCKMA Drilling har ett unikt system för diamantborrning.

Digital kartering

Digital Kartering är idag ett begrepp för automatisk och digital analys och presentation av MWD-data, (Measurement While Drilling – loggning/registrering av borrparametrar under borrning). Loggning/registrering av borrparametrar under borrning utförs idag inom en rad olika områden som geoteknisk undersökning, prospektering, produktionsborrning i bergindustrin, energiborrning och oljeborrning.

ROCKMA är ett företag som utvecklar analysmetoder och mjukvara för att presentera den analyserade jord- eller bergmassan direkt under borrning på borrigg eller på kontor. Analyser och grafiska presentationer sker helt automatiskt i mjukvaror som är integrerade och kompatibla med konventionella planerings- och dokumenteringssystem inom branschen.

Analyser av borrparametrar har utvecklats till att möjliggöra mycket detaljerad information om det genomborrade berget. Hela hanteringen i våra system är automatiserad. Detta innebär en mycket enkel och snabb hantering till färdig beslutsgrund.

Att ta tillvara informationen när borrning utförs kan ge stora ekonomiska och säkerhetsmässiga fördelar. Ofta kan det räcka med ett enda beslut taget på denna information för att betala hela systemet.

Copyright 2019 - Rockma System AB