ROCKMA Drilling utför diamantborrning som inkluderar tolkning av borrdata, ”Digital Kartering”. I all borrning som utförs av ROCKMA Drilling så inkluderas en rapport med tolkningar som oftast ger mycket intressant information till kunderna som normalt inte finns tillgängligt.

Copyright 2019 - Rockma System AB